Vanwege demonstraties op de Dam in Amsterdam aankomende zaterdag 30 maart en zondag 31 maart vallen er helaas een aantal ritten uit.

Wat betekent dit voor de stadstram (lijn 20)?

Op zaterdag 30 maart rijdt de stadstram (lijn 20) normaal tot 14:00, dus de ritten van 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 en 14:00 gaan vooralsnog gewoon door. Helaas vallen alle ritten na 14:00 uit. Mocht de situatie op de Dam al eerder verslechteren, dan kan het zijn dat wij al eerder inrukken.

Op zondag 31 maart rijdt de stadstram (lijn 20) met een onderbreking, de volgende ritten zullen gereden worden: 11:00, 11:30, 12:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 en 17:00. Wij gaan proberen om ook de rit van 14:30 door te laten gaan, maar deze kunnen wij vooralsnog niet garanderen. Ook hier willen wij benadrukken dat wij moeten inspelen op de situatie, en dat het kan gebeuren dat ook hier rekening gehouden moet worden met aanpassingen die wij ter plaatse moeten bepalen.

Wat betekent dit voor de pendeltram naar de stad (lijn 30b)?

Op zaterdag 30 maart rijdt er geen pendeltram, dit blijft onveranderd.

Op zondag 31 maart rijdt de pendeltram, in principe, de ritten van 11:00, 12:00, 15:00 en 16:00 volgens de dienstregeling. De ritten van 13:00 en 14:00 worden vervangen door een alternatieve route.

Voetnoot

De EMA wil verder benadrukken dat het recht op demonstreren een groot recht is in een vrij land. Dit recht willen wij niemand onthouden en daarom doen wij verder geen uitspraken over het beoogde doel of de intentie van de geplande demonstraties. Wij zullen waar mogelijk onze dienstregeling hierop aanpassen indien dit tijdig bekend is.