Infrabeheer en vergunningen

De spoorweg tussen Amsterdam Haarlemmermeerstation en Amstelveen-Bovenkerk is aangewezen als Bijzondere spoorweg. Dit houdt in dat het Besluit bijzondere spoorwegen van toepassing is.

Daarom is men voor het verrichten van werkzaamheden op en rond de genoemde spoorweg vergunningplichtig.

Sinds 1 januari 2024 dient u deze vergunningen aan te vragen via het Omgevingsloket.

Voor eventuele vragen over uw vergunningsplicht of meer informatie over het aanvragen, kunt u ons mailen op: .

Vergunning aanvragen

Sinds 1 januari 2024 is de nieuwe omgevingswet in werking getreden en lopen alle vergunningsaanvragen via het landelijke Omgevingsloket.