Collectie

De Museumtramlijn heeft een uitgebreide collectie trams. Aan de ene zijde streven we ernaar een compleet overzicht te bieden van de elektrische trams die ooit dienst hebben gedaan voor Gemeentetram Amsterdam, later Gemeentevervoerbedrijf (GVB). Aan de andere zijde willen we trams laten zien en rijden die komen uit andere steden (in zowel binnen- als buitenland), zodat een referentiekader ontstaat om de Amsterdamse trams optimaal te kunnen waarderen.

Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw hebben de vervoerbedrijven geen materieeloverschot. Door instroom van nieuwe trams worden de oudjes dan langzamerhand overbodig. De vervoerbedrijven in Den Haag en Rotterdam hebben meer oog voor het behoud van cultureel erfgoed dan de stad Amsterdam. Daarom zijn elders diverse trams van de oude types voor het nageslacht bewaard, in Amsterdam gaan de overbodige oude wagens naar de sloop. Gelukkig trekt een aantal (dan jonge) mannen zich het vreselijke lot van die mooie oude wagens aan en kopen zij, gesteund door de net opgerichte Tramweg-Stichting, vanaf medio jaren zestig deze trams op. Verspreid over het land vinden de wagens onderdak. Pas in 1974 krijgt de tot dan toe verzamelde collectie een plek in Amsterdam en wel daar waar ze nu grotendeels nog staan: de remise Karperweg.

Het uitgangspunt van de gehele collectie is dat de trams zoveel mogelijk in rijwaardige staat (komen te) verkeren – stilstand is immers achteruitgang en een statische opstelling van een tram inspireert nu eenmaal minder dan kunnen ervaren hoe de tram eruitziet, klinkt, ‘voelt’ en ruikt terwijl hij rijdt.

Daarnaast hebben we nog vele tramgerelateerde zaken in onze collectie. Omdat we geen tentoonstellingsruimte hebben, kunt u die alleen virtueel bekijken.