Inclusie En Diversiteit

Bij onze vereniging omarmen we diversiteit als een kracht, en streven we naar een omgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. Of je nu hier bent als medewerker, klant, partner of gewoon als bezoeker, je bent van harte welkom!

Onze toewijding aan inclusie is een belangrijk deel van wie we zijn en wat we doen. Bij onze vereniging plaatsen we geen mensen in hokjes. We erkennen en waarderen de unieke bijdragen die elke persoon met zich meebrengt, ongeacht zijn achtergrond, geslacht, etniciteit, leeftijd, religie of seksuele geaardheid

Onze organisatie heeft respect voor verschillen en streeft naar gelijke kansen, waarmee een cultuur van samenwerking en begrip wordt gecreëerd en bevorderd, vanuit de volgende kernwaarden:

  • Inclusiviteit: Wij werken aan een cultuur waarin elke stem wordt gehoord en gewaardeerd. We omarmen diversiteit binnen onze organisatie.
  • Respect voor verschillen: We respecteren en waarderen de unieke persoonlijkheden en bijdragen die elk individu meebrengt. Door verschillen te erkennen streven we naar een respectvolle en inclusieve omgeving waarin iedereen zich veilig voelt.
  • Gelijke Kansen: Binnen onze vereniging bieden we gelijke kansen voor iedereen.
  • Samenwerking en dialoog: We bevorderen open communicatie en samenwerking tussen onze vrijwillige medewerkers, partners en bezoekers.
  • Een leven lang leren: Deelnemen aan een inclusieve samenleving is een evoluerend proces. We verbeteren onszelf door van elkaar te blijven leren.
  • Positieve Impact: Wij proberen als organisatie om niet alleen binnen onze eigen vereniging een positieve impact te hebben, maar ook in de samenleving. Organisaties op het gebied van Inclusiviteit bieden wij door onze samenwerking onze unieke zichtbaarheid in de stad en daarbuiten.
  • Transparantie: Wij handelen met integriteit en transparantie in al onze activiteiten en delen onze successen en uitdagingen!