logo

Electrische Museumtramlijn Amsterdam

lijn 30
home > nieuws

Nieuws

Voortbestaan museumtramlijn in gevaar

Op 15 maart heeft de gemeenteraad van Amsterdam ingestemd met een gewijzigd bestemmingsplan voor het z.g. ″Havenstraatterrein″. Voortkomend uit de urgentie om te voorzien in de bouw van extra woningen, zal het terrein volgens de plannen van b&w bouwrijp worden gemaakt, na een eventuele beroepsprocedure, eind 2018. In de plannen is geen ruimte gereserveerd voor de stalling en exploitatie van onze museumtrams. Wij berichten u hier later meer over.

start seizoen 2018 niet vertraagd

Seizoen 2018 start, zoals gewoonlijk, op de eerste zondag van april (nee, dat is geen 1-april grap). Dankzij onverwachte vertraging bij werkzaamheden aan de infrastructuur van de gemeente Amsterdam naast onze tramlijn, zullen wij een deel van de museumlijn niet kunnen gebruiken tot ongeveer juni/juli. U leest hierover later meer.

vorderingen aan de NBM 55

De foto toont de stand van zaken op 21 oktober, toen de zittingen tijdelijk waren opgesteld.Veel tijd is gaan zitten in het vervaardigen en aanbrengen van de vloerlatten en het vernissen en construeren van de zittingen. Deze replica aanhangwagen van de Nederlandse Buurtspoorweg Maatschappij zal in 2018 in dienst genomen worden.