logo

Electrische Museumtramlijn Amsterdam

lijn 30
home > nieuws

Nieuws

GVB 1 ″Utrechtenaar″

Sinds enige tijd wordt er - als daar tijd voor is - gewerkt aan GVB1. De balkonschermen van deze wagen zijn aan de onderzijde in de loop der jaren ernstig door roest aangetast, waardoor het noodzakelijk was om ze te demonteren en op te knappen. Het eerste scherm werd op 13 april weer gemonteerd op de wagen. Het ziet er nog wat kaal uit, maar te zijner tijd wordt veiligheidsglas geplaatst in de puien.

Terug naar de tekentafel

Het zal menigeen niet zijn ontgaan, dat de toekomst van het trammuseum in de waagschaal werd gelegd door bouwplannen van de gemeente Amsterdam. Echter, omdat er geen overeenstemming kon worden bereikt over de herhuisvesting van onze tramremise, heeft onze organisatie de zaak aanhangig gemaakt bij de Raad van State, welke op 27 maart 2019 oordeelde dat in het bestemmingsplan onvoldoende rekening met de belangen van de organisatie werd gehouden, en dat dit plan om die reden moest worden vernietigd. Wij hopen nu snel tot een goede overeenkomst te kunnen komen.

Lentekriebels

Het is druk op ons terrein op de Karperweg, want het rijseizoen staat voor de deur. Op het ene spoor wordt ballast op de platte wagens van de werktram geladen, om de lijn naar Bovenkerk waar nodig nog strakker te leggen. Ernaast worden betonnen spoorbielzen uitgeladen: deze waren niet meer nodig bij ProRail en kunnen bij ons nog wel dienst doen. (23-3-2019)