logo

Electrische Museumtramlijn Amsterdam

lijn 30
home > over ons > ANBI

ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling

De museumtramlijn bestaat uit de stichting Electrische Museumtramlijn Amsterdam (EMA), die de spoorlijn beheert en de exploitatie uitvoert, en de vereniging Rijdend Electrisch Tram Museum (RETM), die de collectie beheert. De vrijwilligers zijn lid van de RETM en ook de donateurs horen bij de RETM.
De EMA en RETM hebben beide de status van culturele ANBI.

RETM

RETM KvK Amsterdam/Haarlem 40530537 - RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer 8036.97.922

Doelstelling volgens de statuten

1. De vereniging stelt zich ten doel:

 1. tramwagens en eventueel andere railgebonden voertuigen, afkomstig van ondernemingen voor streek- en stadsvervoer die vanwege hun historische waarde of vanuit het historisch belang bewaard dienen te blijven, in bedrijfsvaardige toestand te brengen casu quo te houden;
 2. het in dienst stellen en exploiteren van een museumtramlijn of museumtramlijnen;
 3. het organiseren, eventueel in samenwerking met andere organisaties van ritten met tramwagens op alle daarvoor geschikte en toegestane trajecten;
 4. het tentoonstellen van tramwagens, onderdelen daarvan of zaken daarmee samenhangende;
 5. het bieden van mogelijkheden tot actieve en passieve recreatie aan belangstellenden in de ruimste zin des woords;
 6. het komen tot een samenwerkingsverband met organisaties met een soortgelijke of aanverwante doelstelling.

2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 1. het verzamelen van gegevens over tramwagens;
 2. het aankopen, aanvaarden en/of beheren van tramwagens afkomstig van ondernemingen van streek- en stadsvervoer, of anderen die deze tramwagens in bezit hebben;
 3. het verwerven en/of beheren van een ruimte of terrein, waar de tramwagens voor zover mogelijk bijeen gebracht kunnen worden;
 4. het in goede technische staat brengen casu quo houden van een trambaan of trambanen, de electrische geleidingen en onroerende goederen benodigd voor de exploitatie van een museumtramlijn of museumtramlijnen;
 5. het verkrijgen van geldmiddelen uit verkoopactiviteiten;
 6. het op- en uitbouwen van contacten met betrokken overheidsdiensten en het bedrijfsleven;
 7. het uitgeven van een orgaan;
 8. voorts alle andere middelen die tot het doel kunnen bijdragen.

Beleidsplan

De RETM brengt de geschiedenis van de elektrische tram voor haar bezoekers tot leven.
De RETM is voor het behoud van Nederlands trammaterieel met een nadruk op Amsterdamse wagens.

Naast het beheren en restaureren van trams vindt de RETM het belangrijk dat haar collectie mobiel erfgoed in beweging blijft, opdat bezoekers die niet alleen zien, maar ook ervaren.

Samenstelling bestuur

M. Vermeulen - voorzitter
M. Molhuysen - penningmeester
B. Korthals Alters - eerste secretaris
R. van Doren - tweede secretaris
H. de Meij - lid
B. Swart - lid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Alle leden (medewerkers) van de RETM betalen contributie.

Actueel verslag van activiteiten

Restauratie en onderhoud van de historische trams, zodat deze rijvaardig zijn en blijven. De rijvaardige wagens doen dienst op de museumtramlijn of op het stadsnet van Amsterdam.
De Tramshop (boekwinkel) verkoopt nieuwe en tweedehands boeken en ander spoor en tram gerelateerd materiaal. De winst komt de RETM ten goede.

Jaarrekening 2018

EMA

Stichting Electrische Museumtramlijn Amsterdam - EMA - het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer 8038.89.641
KvK Amsterdam/Haarlem 41200808

Doelstelling volgens de statuten

1. De stichting stelt zich ten doel:

het exploiteren of doen exploiteren van een electrische museumtramlijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 1. het in goede technische staat brengen cq houden van de boven en onderbouw van een trambaan;
 2. het in gebruik nemen van historisch trammateriaal ten behoeve van de exploitatie;
 3. het verwerven van gelden ten behoeve van de exploitatie;
 4. het op en uitbouwen van kontakten met betrokken overheidsdiensten en het bedrijfsleven
 5. het bevorderen van de samenwerking met organisaties met een soortgelijke of aanverwante doelstelling.

Beleidsplan

Samenstelling bestuur

M. Vermeulen - voorzitter, co-hoofd exploitatie
R. van Doren - vicevoorzitter, co-hoofd exploitatie
B. Korthals Altes - secretaris
H. Rijser - penningmeester
C. Henze - hoofd technische dienst Materieel
F. de Roode - hoofd infrabeheer
H. de Meij - lid
M. Molhuysen - lid

Op grond van Artikel 4, lid 9 van de statuten genieten de bestuursleden van de stichting GEEN beloning.

Actueel verslag van activiteiten

De museumtramdienst wordt geheel onderhouden door vrijwilligers van de vereniging Rijdend Electrisch Tram Museum (RETM). Behalve het exploiteren van de tramlijn wordt ook het onderhoud van spoorlijn en trams in eigen beheer gedaan.
Jaarrekening 2018


terug naar over ons