Infrabeheer en vergunningen

Aanvraag vergunning voor werkzaamheden op en of rond het spoor van EMA

De spoorweg tussen Amsterdam Haarlemmermeerstation en Amstelveen-Bovenkerk is aangewezen als Bijzondere spoorweg. Dit houdt in dat het Besluit bijzondere spoorwegen van toepassing is. Daarom is men voor het verrichten van werkzaamheden op en rond de genoemde spoorweg vergunningplichtig. De stichting EMA is aangewezen als verstrekker van de vergunning. Voor het aanvragen van een vergunning dient men het aanvraagformulier “Vergunning aanvraagformulier voor werkzaamheden op en of rond spoor van EMA” te downloaden.


In dit formulier is, naast de aanvraag op zich, de relevante wetgeving verkort weergegeven en zijn de technische eisen opgenomen. De ingevulde aanvraag dient te worden ingediend per e-mail aan .

Als wij uitgaan van een volledig ingevulde aanvraag dient men rekening te houden met een doorlooptijd van vier weken. Deze termijn kan onder meer langer worden als er stremming van het spoorwegverkeer dient plaats te vinden.

Aan de vergunningverlening zijn verwerkingskosten verbonden van € 127,- excl. BTW per uur. Deze worden in rekening gebracht bij de aanvrager en zijn afhankelijk van de tijd die EMA nodig heeft voor het tot stand brengen van een vergunning.