This Day in History: 1957-06-16

– gelede tram doet z’n intrede in Amsterdamse dienst

NL - EN