This Day in History: 1900-01-01

– paardentrambedrijf AOM wordt overgenomen, Gemeentetram Amsterdam ontstaat

NL - EN