Boston Elevated Railway heeft de primeur van de gelede tram